Mammoeters nieuw Logo

PRIVICY STATEMENT

KV de Mammoeters

 

KV de Mammoeters vindt het belangrijk dat al haar leden plezier beleven aan de Carnaval en dat de aan de vereniging beschikbaar gestelde persoonsgegevens op de juiste wijze worden gebruikt.

Toelichting
In september 2001 is de wet bescherming persoonsgegevens (WPB) van kracht geworden. Deze we regelt wat er allemaal wel en niet mag met betrekking tot persoonsgegevens ter bescherming van de privacy van de burgers.
Naast het gebruik van persoonsgegevens is ook het gebruik van (digitaal) beeldmateriaal aan strikte regels gebonden.

Een korte toelichting:
Volgens de strenge wet maakt een vereniging zich schuldig aan een ‘verwerking van gevoelige persoonsgegevens’ wanneer de vereniging een foto met sporters herkenbaar in beeld op bijvoorbeeld haar website of social media-platform plaatst. Naar de letter van de privacywet mogen foto’s alleen geplaatst worden als alle daarop afgebeelde personen daarvoor hun toestemming hebben gegeven. Een vereniging zou ook moeten kunnen aantonen dat deze toestemming verkregen is. Als de exacte letter van de wet gevolgd zou worden, is het voeren van goede communicatie, met name via social media, voor een sportvereniging een vrijwel ondoenlijke opdracht. Gelukkig is de realiteit genuanceerder. Bij de beoordeling van individuele gevallen rondom ‘verwerking van gevoelige persoonsgegevens’ wordt bekeken in hoeverre er sprake is van zorgvuldigheid en proportionaliteit. In de praktijk betekent dit dat verenigingen er goed aan doen om bij het plaatsen van foto’s (en andere berichten) altijd af te wegen of het bericht gepast is. Als iemand vervolgens bezwaar maakt tegen de publicatie van zijn naam, foto of andere persoonsgegevens is het verstandig daar correct naar te handelen en op verzoek het bericht te verwijderen. Wie zich aan die basisregels houdt, zal niet snel in de privacyrechterlijke problemen komen, want in Nederland wordt zelden opgetreden tegen goedwillende twitteraars en soortgelijke communicatie-enthousiastelingen.

Persoonsgegevens die wij verwerken:

KV de Mammoeters verwerkt persoonsgegevens over u doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

- Voor- en achternaam
- E-mailadres
- Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch
Bij inschrijving geeft het lid toestemming voor het verwerken van de gegevens;
- De ledenadministratie houdt de lidgegevens juist en nauwkeurig bij;
- De lidgegevens worden afdoende beveiligd;
- Op verzoek zal KV de Mammoeters inzage verlenen in de eigen opgeslagen lidgegevens;
- KV de Mammoeters gebruikt de lidgegevens uitsluitend voor het doel waarvoor ze verzameld zijn.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken., dan zullen wij deze informatie verwijderen.

Waarom we gegevens nodig hebben

KV de Mammoeters verwerkt uw persoonsgegevens, voor de volgende doelen:

- Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder
- U de mogelijkheid te bieden een account aan te maken

Hoe lang we gegevens bewaren

KV de Mammoeters zal uw persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Onze bewaartermijn(en) zijn: 30 dagen

Gebruik website/social media
- KV de Mammoeters beheert de website www.kvdemammoeters.nl
Deze website heeft tot doel informatie te verstrekken over de vereniging en de evenementen die KV de Mammoeters organiseert. Deze informatie is bestemd voor leden, ouders/verzorgers van jeugdleden, externe contacten en belangstellenden.
- Het auteursrecht ten aanzien van de inhoud van de website berust bij KV de Mammoeters. Het is niet toegestaan
de inhoud van de website geheel of gedeeltelijk openbaar te maken en/of in enige vorm of op enige wijze te verveelvoudigen zonder voorafgaande toestemming van het bestuur van de vereniging.
 Tijdens alle activiteiten door de vereniging georganiseerd binnen de eigen accommodatie en op
de skeelerbaan mogen foto- en video-opnames gemaakt worden door leden en/of verzorgers
van leden.
- Voor opnamen die bedoeld zijn of gebruikt worden voor publicatie op onze eigen website wordt
vooraf geen toestemming gevraagd aan betrokkenen, noch worden zij hierover ingelicht;
- Er worden geen foto’s van individuele kinderen geplaatst op de website van KV de Mammoeters, als de
ouders/verzorgers hier tegen bezwaar hebben gemaakt. Bij voorkeur alleen foto’s plaatsen
waarop minimaal twee à drie kinderen te zien zijn.
- Achternamen worden alleen geplaatst als de persoon/personen een functie bekleden bij KV de Mammoeters,
zoals leden van het bestuur en begeleiders. Als de betreffende persoon het hiermee niet eens is, wordt de achternaam alsnog verwijderd.
- Er worden geen adressen en telefoonnummers genoemd anders dan van diegene met een functie voor KV de Mammoeters, zoals leden van bestuur en begeleiders.
- Als ouder/verzorger problemen heeft met het gebruik van beeldmateriaal, dan zal in overleg met deze persoon besloten worden dit beeldmateriaal te verwijderen;
- Leden en/of ouders/verzorgers van jeugdleden die bezwaar hebben tegen het gebruik van beeldmateriaal, dan wel beeldmateriaal van hun kind(eren), dienen dit schriftelijk kenbaar te maken bij het bestuur. Dit bezwaar wordt in de ledenadministratie opgenomen, zodat hiermee vervolgens rekening gehouden kan worden. Dit bezwaar kan altijd weer worden herroepen.
- Het bestuur is eindverantwoordelijk voor de eigen KV de Mammoeters website, facebook-pagina en andere eigen social media.

Maken van foto en video opnames
- Tijdens alle activiteiten door de vereniging georganiseerd binnen de eigen accommodatie kunnen foto- en video-opnames gemaakt worden door leden of uitgenodigde pers.
- Mogelijke omstandigheden waarbij opnamen gemaakt kunnen worden, zijn:
     a. Door de vereniging georganiseerde evenementen;
     b. Door derden georganiseerde evenementen waar een groep leden deelneemt;
     c. overige verenigingsactiviteiten;

Bewaking privacy gebruik van opnamen
- Voor zover de opnamen louter voor eigen gebruik zijn bedoeld en het een persoon uit het eigen gezin betreft, gelden geen nadere bepalingen. De vereniging aanvaard geen enkele aansprakelijkheid hiervoor;
- Voor opnamen die bedoeld zijn of gebruikt worden voor publicatie op onze eigen website wordt vooraf geen toestemming gevraagd aan betrokkenen, noch worden zij hierover ingelicht;
- In alle andere gevallen van foto- en video-opnames dient goedkeuring te worden verkregen van het bestuur van de vereniging.
- Ouders van jeugdleden en leden, die bezwaar hebben tegen het maken van opnames in algemene zin, kunnen dit bezwaar, met redenen omkleed, kenbaar maken bij het bestuur.

Delen met anderen

KV de Mammoeters verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

In kaart brengen websitebezoek

KV de Mammoeters gebruikt geen cookies.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Hierbij vragen we u om in deze kopie uw pasfoto en burgerservicenummer (BSN) zwart te maken. Dit ter bescherming van uw privacy. KV de Mammoeters zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren. U kunt ons ook bereiken via: Website: https://www.kvdemammoeters.nl

Beveiliging

KV de Mammoeters neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Tot slot
In gevallen waarin dit reglement niet voorziet alsmede in twijfelgevallen beslist het bestuur.

S T E U N P I L A R E

 

 

 glowgolf  Courtens  Veer zien MVV
 DJ Jeffrey  Sprenger  UtPothuiske
 mamzelkes  Sportmassage  Abrahamslook
 Pollepel  ChritRamaekers  WyckerCabinet
TaxiRuud   Myk  Naovenant
DJChris   MarcelMingels  Schrobbeler
 AuxArcades  Zyud  wittouck
 ILoveHair  InfinityTransport  GrensStube
 JohnKusterSchilder  DassenRijschool  Fidus
 Verjans  DeRomein  Kalimero
 Reumkens  VillaNana  DolmansServices
 PedroKuijpers  logo belfleur  Gobe
 GRM  SchneiderVoegwerken  EdithRemmen
 Profile  Brut172  SporthalDaalhof
 Kohler  UtFortje  spacejump
 Onur  RB  Cafe1900
 DordanKappers  vanWissem  Polygarde
 Rolkura  kwalitaria  weldpoint
 pedicure4you  Delifrance  PascalSchrijvers
   TaxiJulliard  

 

Callepin

ma di wo do vr za zo
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Facebook