Mammoeters nieuw Logo

Disclaimer voor www.kvdemammoeters.nl

Op deze pagina vindt u de disclaimer van www.kvdemammoeters.nl, zoals deze beschikbaar is gesteld door KV de Mammoeters. In deze disclaimer geven wij aan onder welk voorbehoud wij de informatie op onze website aan u aanbieden.

Intellectueel eigendom

Het gebruik van de informatie op deze website is gratis zolang u deze informatie niet kopieert, verspreidt of op een andere manier gebruikt of misbruikt. U mag de informatie op deze website alleen hergebruiken volgens de regelingen van het dwingend recht.

Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van KV de Mammoeters is het niet toegestaan tekst, fotomateriaal of andere materialen op deze website her te gebruiken. Het intellectueel eigendom berust bij KV de Mammoeters.

Geen garantie op juistheid

Indien van toepassing:

Voor de prijzen die op onze website staan, geldt dat wij streven naar een zo zorgvuldig mogelijke weergave van de realiteit en de bedoelde prijzen. Fouten die daarbij ontstaan en herkenbaar zijn als programmeer dan wel typefouten, vormen nooit een aanleiding om een contract dan wel overeenkomst met KV de Mammoeters te mogen claimen of te veronderstellen.

KV de Mammoeters streeft naar een zo actueel mogelijke website. Mocht ondanks deze inspanningen de informatie van of de inhoud op deze website onvolledig en of onjuist zijn, dan kunnen wij daarvoor geen aansprakelijkheid aanvaarden.

De informatie en/of producten op deze website worden aangeboden zonder enige vorm van garantie en of aanspraak op juistheid. Wij behouden ons het recht voor om deze materialen te wijzigen, te verwijderen of opnieuw te plaatsen zonder enige voorafgaande medeling. KV de Mammoeters aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enige informatie die op websites staat waarnaar wij via hyperlinks verwijzen.

Wijzigingen

Mocht deze disclaimer wijzigen, dan vindt u de meest recente versie van de disclaimer van www.kvdemammoeters.nl op deze pagina.

S T E U N P I L A R E

 

weldpoint

Kohler

glowgolf

 

PCA Maastricht

spacejump

serveimage
Abrahamslook


DassenRijschool

Logo HM 2 250x92

New logo 1900

EdithRemmen

logo belfleur

JohnKusterSchilder

header 03 2

Verjans

Rolkura

Gobe

ChritRamaekers

Leroi

Myk

PlusSavelkoul

Profile

Sportmassage

PassionBeaute2

regiobeheer

Cafe Matsers - Velp

2 Mamzelkes

Patteserie Schols

Keukenstudio Pottenberg

Schrijvers Lectuurshop

 

Callepin

ma di wo do vr za zo
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Facebook